Về chúng tôi
Syil là nhà sản xuất máy công cụ hàng đầu cung cấp máy phay CNC, máy phay CNC, máy tiện CNC và trung tâm gia công, trung tâm khai thác, chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm ... more >>
Syil là đầu máy công cụ sản xuất cung cấp máy phay CNC, máy CNC, máy tiện CNC và trung tâm gia công, khai thác trung tâm, chúng tôi có hơn 20 năm công nghệ và kinh nghiệm ..
IMG_2131.jpg
Syil là đầu máy công cụ sản xuất cung cấp máy phay CNC, máy CNC, máy tiện CNC và trung tâm gia công, khai thác trung tâm, chúng tôi có hơn 20 năm công nghệ và kinh nghiệm ..
DSC_3542.jpg
Dịch vụ
Trong thời đại thay đổi nhanh chóng, trong khi giữ tốc độ công nghiệp, công việc vững chắc là dựa trên sự phát triển và sản xuất máy móc. Chúng tôi luôn cảm thấy khoảng cách giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.
>